м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 81
МТС (095) 486 67 86

Календар

Детально


Ікони іменні (імена чоловічі, імена жіночі)

Showing 1–12 of 65 results

[:uk]Іменні ікони діляться на три групи: Чоловічі імена, жіночі імена та групові ікони. У православ’ї такі ікони називаються патрональні (від лат. Патронус – покровитель ) або тезаіменнимі. У стародавній традиції на Русі патрональні ікони писалися до хрещення дитини. Такі ікони називалися Мірні, були розміром зі зріст немовляти і зображували святого покровителя з піднятими до Бога руками в молитві за немовля . Чоловічі імена, так як і жіночі в православній традиції в більшості своїй запозичені з грецьких або перських імен, але також є споконвічно російські і староруські імена, покровителі які починають свій шлях від хрещення Русі. Іменні ікони найчастіше дарують на хрещення із зображенням тезаіменного святого того кого хрестять . Також в російській православній традиції є іменні групові ікони – це ікони зроблені на замовлення з образами святих покровітялямі кожного члена сім’ї , або вінчальні іменні ікони. Іменні ікони можна дарувати на будь-яке свято.[:ru]Именные иконы делятся на три группы: Мужские имена, женские имена и групповые иконы. В православии такие иконы называются патрональные (от лат. patronus— покровитель) или тезаименными. В древней традиции на Руси патрональные иконы писались к крещению ребенка. Такие иконы назывались Мерные, были размером с рост младенца и изображали святого покровителя с воздетыми к Богу руками в молитве за младенца. Мужские имена, так как и женские в православной традиции в большинстве своем позаимствованы из греческих или персидских, но также есть исконно русские и старорусские имена покровители которых начинают свой путь от крещения Руси. Именные иконы чаще всего дарят на крещение с изображением тезаименного святого того кого крестят. Также в русской православной традиции есть именные групповые иконы — это иконы сделанные на заказ с образами святых покровителями каждого члена семьи, или венчальные именные иконы. Именные иконы можно дарить на любой праздник.