г. Николаев, ул. Большая Морская, 81
МТС (095) 486 67 86

Календарь

Подробно


Святые ангелы

Отображаются все 8 результатов

 • ukАнгел-ХранительruАнгел-Хранитель-104.jpg

  Ангел Хранитель

  Подробнее

  Доска, левкас, яичная темпера, золочение, резьба,чеканка 23х17

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

   

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

 • Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

  Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

  Подробнее

  Доска, левкас, яичная темпера, золочение, резьба, чеканка. 40х50

  Доска, левкас, яичная темпера, золочение. 40×50

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

   

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

 • Ангел Хранитель защитник

  Ангел Хранитель защитник

  Подробнее

  Доска, левкас, яичная темпера, золочение. 25х30

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

   

   

 • Архангел Михаил на красном фоне

  Архангел Михаил на красном фоне

  Подробнее

  Доска, левкас, яичная темпера, золочение. 25×30

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

 • Архангел (Архистратиг) Михаил

  Архангел (Архистратиг) МихаилАрхангел (Архистратиг) Михаил

  Подробнее

  Доска, левкас, яичная темпера, золочение. 40Х50

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

 • Архангел Михаил с предстоящими святыми

  Архангел Михаил с предстоящими святыми

  Подробнее

  Доска, левкас, яичная темпера, золочение, лепнина, инкрустация 40Х50

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

 • ukАрхангел-ГавриїлАнгел-Золоте-ВолоссяruАрхангел-Гавриил-Ангел-Златые-Власы-102.jpg

  Архангел Гавриил (Ангел Златые Власы)

  Подробнее

  Доска, левкас, яичная темпера, золочение. 22х31

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

   

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

 • ukАрхангел-МихаїлruАрхангел-Михаил-101.jpg

  Архангел Михаил

  Подробнее

  Доска, левкас, яичная темпера, золочение. 40×50

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

[:uk]

Святі Ангели

«Ангел» в перекладі з грецької мови означає посланець, вісник. Церква учить, що ангелів Бог створив по Своєму образу. Це безплотні, розумні, найчистіші істоти, подібні духу. Вони щедро наділені Богом природніми обдаруваннями: розумом, здатністю пізнавати та любити як свого Творця, так і людей та бути живим зразком Божої досконалості. Вони — вірні служителі Божі, виконавці Його волі.

Основою для створення церковного вчення про ангелів є написана в V столітті книга Діонісія Ареопагіта «Про небесну ієрархію». З неї і прийнявся в Церкві звичай ділити всіх Ангелів на дев’ять чинів.

Перший чин (вища ієрархія)

Серафими — «Полум’яніючі», «Вогненні». Вони полум’яніють любов’ю до Бога й багатьох спонукають до неї.

Херувими — їхнє ім’я значить: вилив премудрості, освіта, тому що через них, що сяють світлом Богопізнання й розуміння таїн Божих, подається премудрість і просвіта для щирого Богопізнання.

Престоли  — на них Господь сидить як на престолі й вирікає Суд Свій.

Другий чин (середня ієрархія)

Господства — Ангели, що наставляють поставлених від Бога земних володарів мудрому керуванню, учать володіти почуттями, приборкувати гріховні прагнення.

Сили — творять чудеса й подають благодать чудотворення й прозорливості угодникам Божим.

Власті — мають владу приборкувати силу диявола.

Третій чин (нижча ієрархія)

Начала — начальствують над нижчими ангелами, направляючи їх до виконання Божественних повелінь. Їм доручено управляти всесвітом, охороняти країни, народи, племена.

Архангели —  благовістять про велике і преславне, відкривають таємниці віри, пророцтва й розуміння волі Божої, зміцнюють у людях святу віру, просвіщаючи їхній розум світлом Святого Євангелія.

Ангели — найбільш близькі до людей. Вони звіщають намір Божий, наставляють людей до доброчесного й святого життя. Вони духовно і невидимо оберігають віруючих, утримують від падінь, підіймають занепалих духом, ніколи не залишають нас і завжди готові допомогти, якщо ми побажаємо.

Всі чини Небесних Сил носять загальну назву Ангелів — по суті свого служіння. Господь відкриває Свою волю вищим  святим Ангелам, а вони, у свою чергу, просвіщають інших.

Над всіма дев’ятьма чинами поставлений Господом святий Архістратиг Михаїл (ім’я його в перекладі з єврейської мови — «хто як Бог») — вірний служитель Божий, тому що він скинув з Неба Денницю, який загордився, разом з іншими падшими духами.

Серед сонму святих Ангелів знаходиться й Ангел Хранитель кожного з нас. Тому всі ми маємо прагнути якомога краще пізнати свого Ангела Хранителя, пізнати настільки, щоб відчувати  його присутність поблизу себе.

[:ru]

Святые Ангелы

«Ангел» в переводе с греческого языка означает посланник, вестник. Церковь учит, что святых  ангелов Бог создал по Своему образу. Это бесплотные, разумные, чистейшие существа, подобные духу. Они щедро наделены Богом естественными дарованиями: умом, способностью познавать и любить как своего Творца, так и людей и быть живым образцом Божьего совершенства. Они — верные служители Божьи, исполнители Его воли.

Основой для создания церковного учения о святых ангелах является, написанная в V веке, книга Дионисия Ареопагита « О небесной иерархии ». С нее и утвердился в Церкви обычай делить всех Ангелов на девять чинов.

Первый чин ( высшая иерархия )

Серафимы — «Пламенеющие», «Огненные». Они пламенеют любовью к Богу и многих побуждают к ней.

Херувимы — их имя значит: излияние премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих светом Богопознания и понимания тайн Божиих, подается премудрость и просвещение для истинного Богопознания.

Престолы — на них Господь восседает как на престоле и изрекает Суд Свой.

Второй чин ( средняя иерархия )

Господства – ангелы, которые наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению, учат владеть чувствами, укрощать греховные вожделения.

Силы — творят чудеса и подают благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим.

Власти — имеют власть укрощать силу дьявола .

Третий чин ( ниже иерархия )

Начала — начальствующим над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена.

Архангелы — благовествуют о великом и славном, открывают тайны веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.

Ангелы — наиболее близки к людям . Они возвещают  намерения Божии, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они духовно и невидимо оберегают верующих, удерживают от падений, поднимают падших духом, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем .

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов — по сути своего служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою очередь, просвещают остальных.

Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе с еврейского языка — «кто как Бог») — верный служитель Божий  ибо он сбросил с Неба Денницу, который возгордился, вместе с другими падших духами.

Среди сонма Ангелов находится и Ангел Хранитель каждого из нас. Поэтому все мы должны стремиться как можно лучше узнать своего Ангела Хранителя, познать настолько, чтобы чувствовать его присутствие вблизи себя.