г. Николаев, ул. Большая Морская, 81
МТС (095) 486 67 86

Календарь

Подробно


Аллегорические иконы

Отображение 1–12 из 14 результатов

 • Сотворения мира

  Сотворения мира

  Подробнее

  доска, эмаль 20х15

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

   

   

 • Крест - красота Церкви

  Крест — красота Церкви

  Подробнее

  доска, левкас, самоцветы 20х20

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

   

   

 • Спасение мира

  Спасение мира

  Подробнее

  доска, эмаль 50х40

   

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

   

   

 • Предвечный совет

  Предвечный совет

  Подробнее

  доска, левкас, золочение

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

   

   

 • Хвалите имя Господне

  Хвалите имя Господне

  Подробнее

  доска, левкас, яичная темпера, золочение

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

   

   

 • Крест Господень

  Крест Господень

  Подробнее

  смальта, бетон

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

   

   

 • Благословляющая десница

  Благословляющая десница

  Подробнее

  смальта, бетон

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

   

   

 • Икона Пейте из нее все

  Икона Пейте из нее все

  Подробнее

  доска, левкас, золочение, медь  50х39

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

   

   

 • Икона Сотворение мира

  Икона Сотворение мира

  Подробнее

  доска, левкас, золочение, медь 45х35

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

   

   

 • Евхаристия

  Икона «Евхаристия»

  Подробнее

  фреска 40х30

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

   

   

 • Недреманное Око Господне

  Икона Недреманное Око Господне

  Подробнее

  фреска 30х30

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

   

   

 • Се Агнец Божий

  Се Агнец Божий

  Подробнее

  Доска, левкас, яичная темпера, золочение, чеканка. 30х40

  Вы можете заказать эту икону.

  Стоимость от 900 грн

  Срок создания иконы от 40 дней.

  О всех деталях и подробностях можно узнать по телефону или имейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда всегда рада помочь Вам!

[:uk]Алегоричні ікони

Алегоричні ікони одні з найтаємничіших ікон в Православній Церкві. Про них створені чисельні богословські праці, про них точаться суперечки серед вчених мужів протягом багатьох століть. А народ божий приймає їх, відчуває їх святість та вшановує з любов’ю та благоговінням.
В часи коли канонічність алегоричних ікон піддавалася сумнівам,  іконописці відповідали, що найголовнішим каноном є чисте серце та богословський містичний досвід Церкви.  Історія виправдала їх працю, хоча, нажаль, багато алегоричних ікон було знищено в часи середньовіччя, з причин неприйняття та нерозуміння їх духовного змісту. Зразки, що збереглися до наших днів, є скарбом світового сакрального мистецтва, про них говорять та пишуть богослови. В першу чергу це стосується ікон «Софії Премудрості Божої», « Всевидячого Ока Божого» та ряду  інших, не менш цікавих та загадкових алегоричних образів.  Для сучасного дослідника завжди будуть цінними алегоричні ікони, на яких віруючі люди в простоті серця зображували сюжети Святого Письма практично буквально. Особливо цікавими є ілюстрації рядків Одкровення   святого апостола та євангеліста Іоана Богослова. Простота їх сприйняття базувалася на глибокій вірі та власному молитовному досвіді, результатом яких є народження шедеврів світового християнського мистецтва.
 
В наш час, коли уже не потрібно боятися покарання за створення алегоричної ікони, іконописці дерзають і пишуть її. І досі    алегоричні ікони з зображенням Страшного Суду, з ликом святої Софії Премудрости Божої та інші сюжети викликають в нас здивування та трепет, спонукають на духовні роздуми про створення світу, Таємниці Божі та життя грядущого віку.
 

 

[:ru]Аллегорические иконы 

 

Аллегорические иконы одни из самых таинственных икон в Православной Церкви. О них создано много богословских трудов, о них спорят ученые мужи на протяжении веков. А народ божий принимает их, чувствует их святость и почитает с трепетом и любовью.
Во времена споров о каноничности аллегорических  икон, иконописцы отвечали, что главным каноном является чистое сердце и богословский мистический опыт Церкви. История оправдала их труды, хотя, к сожалению, множество аллегорических икон было уничтожено во времена средневековья по причине неприятия, непонимания их духовного содержания. Образцы, дошедшие  до наших дней, являются сокровищем мирового сакрального искусства, о них говорят и пишут богословы. В первую очередь это касается икон «Софии Премудрости Божией», «Всевидящего Ока Божьего» и ряда других, не менее интересных и загадочных, аллегорических образов. Для современного исследователя всегда будут ценны аллегорические иконы, на которых  верующие люди в простоте сердца изображали сюжеты Святого Письма  практически буквально. Особенно интересны иллюстрации строк Откровения святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Простота их восприятия основана на глубокой вере и личном молитвенном опыте и, как результат, рождение шедевров мирового христианского искусства.
 
В наше время, когда уже не нужно бояться наказания за написание аллегорической иконы, иконописцы дерзают писать её. До сих пор аллегорические иконы с изображениями Страшного суда, с ликом святой Софии Премудрости Божией и другие сюжеты приводят нас в изумление и трепет, наводят на духовные размышления о сотворении мира, о тайнах Божиих и о жизни будущего века.