м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 81
МТС (095) 486 67 86

Календар

Детально


Святі ангели

Показано 8 результатів

 • ukАнгел-ХранительruАнгел-Хранитель-104.jpg

  Ангел Хранитель

  Читати далі

  Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення, різьблення, карбування. 23х17

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

   

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

  Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних

  Читати далі

  Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення, різьблення, карбування. 40х50

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • Ангел Хранитель защитник

  Ангел Хранитель захисник

  Читати далі

  Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 25х30Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • Архангел Михаил на красном фоне

  Архангел Михаїл на червоному тлі

  Читати далі

  Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 25×30

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • Архангел (Архистратиг) Михаил

  Архангел (Архистратиг) МихаїлАрхангел (Архистратиг) Михаїл

  Читати далі

  Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 40х50

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • Архангел Михаил с предстоящими святыми

  Архангел Михаїл з предстоячими святими

  Читати далі

  Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення, ліпнина, інкрустація 40х50

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • ukАрхангел-ГавриїлАнгел-Золоте-ВолоссяruАрхангел-Гавриил-Ангел-Златые-Власы-102.jpg

  Архангел Гавриїл(Ангел Золоте Волосся)

  Читати далі

  Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 22х31

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • ukАрхангел-МихаїлruАрхангел-Михаил-101.jpg

  Архангел Михаїл

  Читати далі

  Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення. 40×50

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

[:uk]

Святі Ангели

«Ангел» в перекладі з грецької мови означає посланець, вісник. Церква учить, що ангелів Бог створив по Своєму образу. Це безплотні, розумні, найчистіші істоти, подібні духу. Вони щедро наділені Богом природніми обдаруваннями: розумом, здатністю пізнавати та любити як свого Творця, так і людей та бути живим зразком Божої досконалості. Вони — вірні служителі Божі, виконавці Його волі.

Основою для створення церковного вчення про ангелів є написана в V столітті книга Діонісія Ареопагіта «Про небесну ієрархію». З неї і прийнявся в Церкві звичай ділити всіх Ангелів на дев’ять чинів.

Перший чин (вища ієрархія)

Серафими — «Полум’яніючі», «Вогненні». Вони полум’яніють любов’ю до Бога й багатьох спонукають до неї.

Херувими — їхнє ім’я значить: вилив премудрості, освіта, тому що через них, що сяють світлом Богопізнання й розуміння таїн Божих, подається премудрість і просвіта для щирого Богопізнання.

Престоли  — на них Господь сидить як на престолі й вирікає Суд Свій.

Другий чин (середня ієрархія)

Господства — Ангели, що наставляють поставлених від Бога земних володарів мудрому керуванню, учать володіти почуттями, приборкувати гріховні прагнення.

Сили — творять чудеса й подають благодать чудотворення й прозорливості угодникам Божим.

Власті — мають владу приборкувати силу диявола.

Третій чин (нижча ієрархія)

Начала — начальствують над нижчими ангелами, направляючи їх до виконання Божественних повелінь. Їм доручено управляти всесвітом, охороняти країни, народи, племена.

Архангели —  благовістять про велике і преславне, відкривають таємниці віри, пророцтва й розуміння волі Божої, зміцнюють у людях святу віру, просвіщаючи їхній розум світлом Святого Євангелія.

Ангели — найбільш близькі до людей. Вони звіщають намір Божий, наставляють людей до доброчесного й святого життя. Вони духовно і невидимо оберігають віруючих, утримують від падінь, підіймають занепалих духом, ніколи не залишають нас і завжди готові допомогти, якщо ми побажаємо.

Всі чини Небесних Сил носять загальну назву Ангелів – по суті свого служіння. Господь відкриває Свою волю вищим  святим Ангелам, а вони, у свою чергу, просвіщають інших.

Над всіма дев’ятьма чинами поставлений Господом святий Архістратиг Михаїл (ім’я його в перекладі з єврейської мови – “хто як Бог”) – вірний служитель Божий, тому що він скинув з Неба Денницю, який загордився, разом з іншими падшими духами.

Серед сонму святих Ангелів знаходиться й Ангел Хранитель кожного з нас. Тому всі ми маємо прагнути якомога краще пізнати свого Ангела Хранителя, пізнати настільки, щоб відчувати  його присутність поблизу себе.

[:ru]

Святые Ангелы

«Ангел» в переводе с греческого языка означает посланник, вестник. Церковь учит, что святых  ангелов Бог создал по Своему образу. Это бесплотные, разумные, чистейшие существа, подобные духу. Они щедро наделены Богом естественными дарованиями: умом, способностью познавать и любить как своего Творца, так и людей и быть живым образцом Божьего совершенства. Они – верные служители Божьи, исполнители Его воли.

Основой для создания церковного учения о святых ангелах является, написанная в V веке, книга Дионисия Ареопагита « О небесной иерархии ». С нее и утвердился в Церкви обычай делить всех Ангелов на девять чинов.

Первый чин ( высшая иерархия )

Серафимы – «Пламенеющие», «Огненные». Они пламенеют любовью к Богу и многих побуждают к ней.

Херувимы – их имя значит: излияние премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих светом Богопознания и понимания тайн Божиих, подается премудрость и просвещение для истинного Богопознания.

Престолы – на них Господь восседает как на престоле и изрекает Суд Свой.

Второй чин ( средняя иерархия )

Господства – ангелы, которые наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению, учат владеть чувствами, укрощать греховные вожделения.

Силы – творят чудеса и подают благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим.

Власти – имеют власть укрощать силу дьявола .

Третий чин ( ниже иерархия )

Начала – начальствующим над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена.

Архангелы – благовествуют о великом и славном, открывают тайны веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.

Ангелы – наиболее близки к людям . Они возвещают  намерения Божии, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они духовно и невидимо оберегают верующих, удерживают от падений, поднимают падших духом, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем .

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов – по сути своего служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою очередь, просвещают остальных.

Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе с еврейского языка – “кто как Бог”) – верный служитель Божий  ибо он сбросил с Неба Денницу, который возгордился, вместе с другими падших духами.

Среди сонма Ангелов находится и Ангел Хранитель каждого из нас. Поэтому все мы должны стремиться как можно лучше узнать своего Ангела Хранителя, познать настолько, чтобы чувствовать его присутствие вблизи себя.