м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 81
МТС (095) 486 67 86

Календар

Детально


Алегоричні ікони

Showing 1–12 of 14 results

 • Сотворения мира

  Створення світу

  Читати далі

  дошка, емаль 20х15

   

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

   

 • Крест - красота Церкви

  Хрест – краса Церкви

  Читати далі

  дошка, левкас, самоцвіти 20х20

   

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

   

 • Спасение мира

  Спасіння світу

  Читати далі

  дошка, емаль 50х40

   

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • Предвечный совет

  Предвічна рада

  Читати далі

  дошка, левкас, золочення

   

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • Хвалите имя Господне

  Хваліте ім’я Господне

  Читати далі

  дошка, левкас, яєчна темпера, золочення

   

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • Крест Господень

  Хрест Господній

  Читати далі

  смальта, бетон

   

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • Благословляющая десница

  Благословляюча десниця

  Читати далі

  смальта, бетон

   

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • Икона Пейте из нее все

  Ікона Пийте з неї всі

  Читати далі

  дошка,левкас, золочення, мідь  50х39

   

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • Икона Сотворение мира

  Ікона Створення світу

  Читати далі

  дошка,левкас, золочення, мідь  45х35

   

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • Евхаристия

  Ікона “Євхаристія”

  Читати далі

  фреска 40х30

   

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • Недреманное Око Господне

  Спас «Недремне Око»

  Читати далі

  фреска 30х30

   

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

 • Се Агнец Божий

  Се Агнец Божий

  Читати далі

  Дошка, левкас, яєчна темпера, золочення, карбування 30х40

  Ви можете замовити цю ікону.

  Вартість від 900 грн

  Термін створення ікони від 40 днів.

  Про всі деталі та подробиці можна дізнатись за телефоном або імейлом

  +3 8 (063) 393 79 45, ua.ikona@gmail.com

  Наша команда завжди рада допомогти Вам!

[:uk]Алегоричні ікони

Алегоричні ікони одні з найтаємничіших ікон в Православній Церкві. Про них створені чисельні богословські праці, про них точаться суперечки серед вчених мужів протягом багатьох століть. А народ божий приймає їх, відчуває їх святість та вшановує з любов’ю та благоговінням.
В часи коли канонічність алегоричних ікон піддавалася сумнівам,  іконописці відповідали, що найголовнішим каноном є чисте серце та богословський містичний досвід Церкви.  Історія виправдала їх працю, хоча, нажаль, багато алегоричних ікон було знищено в часи середньовіччя, з причин неприйняття та нерозуміння їх духовного змісту. Зразки, що збереглися до наших днів, є скарбом світового сакрального мистецтва, про них говорять та пишуть богослови. В першу чергу це стосується ікон «Софії Премудрості Божої», « Всевидячого Ока Божого» та ряду  інших, не менш цікавих та загадкових алегоричних образів.  Для сучасного дослідника завжди будуть цінними алегоричні ікони, на яких віруючі люди в простоті серця зображували сюжети Святого Письма практично буквально. Особливо цікавими є ілюстрації рядків Одкровення   святого апостола та євангеліста Іоана Богослова. Простота їх сприйняття базувалася на глибокій вірі та власному молитовному досвіді, результатом яких є народження шедеврів світового християнського мистецтва.
 
В наш час, коли уже не потрібно боятися покарання за створення алегоричної ікони, іконописці дерзають і пишуть її. І досі    алегоричні ікони з зображенням Страшного Суду, з ликом святої Софії Премудрости Божої та інші сюжети викликають в нас здивування та трепет, спонукають на духовні роздуми про створення світу, Таємниці Божі та життя грядущого віку.
 

 

[:ru]Аллегорические иконы 

 

Аллегорические иконы одни из самых таинственных икон в Православной Церкви. О них создано много богословских трудов, о них спорят ученые мужи на протяжении веков. А народ божий принимает их, чувствует их святость и почитает с трепетом и любовью.
Во времена споров о каноничности аллегорических  икон, иконописцы отвечали, что главным каноном является чистое сердце и богословский мистический опыт Церкви. История оправдала их труды, хотя, к сожалению, множество аллегорических икон было уничтожено во времена средневековья по причине неприятия, непонимания их духовного содержания. Образцы, дошедшие  до наших дней, являются сокровищем мирового сакрального искусства, о них говорят и пишут богословы. В первую очередь это касается икон «Софии Премудрости Божией», «Всевидящего Ока Божьего» и ряда других, не менее интересных и загадочных, аллегорических образов. Для современного исследователя всегда будут ценны аллегорические иконы, на которых  верующие люди в простоте сердца изображали сюжеты Святого Письма  практически буквально. Особенно интересны иллюстрации строк Откровения святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Простота их восприятия основана на глубокой вере и личном молитвенном опыте и, как результат, рождение шедевров мирового христианского искусства.
 
В наше время, когда уже не нужно бояться наказания за написание аллегорической иконы, иконописцы дерзают писать её. До сих пор аллегорические иконы с изображениями Страшного суда, с ликом святой Софии Премудрости Божией и другие сюжеты приводят нас в изумление и трепет, наводят на духовные размышления о сотворении мира, о тайнах Божиих и о жизни будущего века.